Pridobivanje novih znanj

Si želiš pridobiti nova znanja s področja avtomatike ali avtonomnih mobilnih sistemov?

Znanja s področja avtomatike omogočajo načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje procesov v najširšem pomenu besede. Znanja so neobhodna pri optimiranju in vodenju procesnih, proizvodnih in logističnih sistemov, na področjih razvoja robotskih in avtonomnih mobilnih sistemov, pri načrtovanju inteligentnih sistemov, biometričnih sistemov, v biomedicinski tehniki ter na številnih drugih interdisciplinarnih področjih.