Konferenca AIG in nagrade TPV

Študentska sekcija na konferenci AIG’19 je priložnost, da študentje FERI, UM ter FE, UL in drugih slovenskih univerz ter fakultet s predstavijo svojih člankov strokovni javnosti pokažete svoje dosežke v okviru seminarskih nalog, praktikumov, diplom ali lastnih projektov, s širšega področja avtomatizacije, robotike ter mehatronike v industriji in gospodarstvu.

Zato vas vljudno vabimo, da sodelujete kot avtorice/avtorji študentskih člankov. V poštev pridejo vaši dosežki v prejšnjem in letošnjem študijskem letu. Potencialne mentorice/mentorje prosimo, da pomagate študentom pri prijavi in pisanju člankov za konferenco. Študentski članek naj ima enako obliko kot redni članek. Pričakujemo obseg od 4 do 6 strani formata A4. Predloge z navodili o pisanju članka boste našli na spletni strani konference:

http://www.aig.si/

Prijave člankov (naslov članka, imena avtorjev, mentorjev in elektronske naslove ter kratek povzetek) pošljite
do ponedeljka, 25. 02. 2019, na elektronski naslov

konferenca@aig.si

Celotne članke pričakujemo na iste elektronske naslove do ponedeljka, 18.03.2019. Študentski članki so oproščeni kotizacije konference!

Na konferenci AIG bodo podeljene tudi nagrade Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) za najboljše magistrsko delo in najboljše visokošolsko strokovno/univerzitetno diplomsko delo

Širša področja, s katerih pričakujemo prijave so:

  • avtomatizacija strojev in naprav
  • vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov
  • inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah
  • diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje strojev in naprav
  • avtonomna vozila
  • podpora logističnim procesom v podjetjih
  • tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja
  • sodobne IKT tehnologije v sistemih vodenja, npr. IoT, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, masivni podatki (big data)
  • tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja
  • druga področja povezana s problematiko vodenja sistemov in procesov

Rok za prijavo je 05.03.2019 na info@tvp.si (zadeva: Nagrade TM TVP). Razpis se nanaša na dela, ki so bila zaključena v letih 2017 ali 2018. Več informacij najdete na spletni strani Tehnološke mreže TPV.

Veselimo se srečanja in druženja z vami na konferenci !